Das Minderungsrecht infolge Vertragsverletzung

Fabian Wäger, Das Minderungsrecht infolge Vertragsverletzung, Diss. Fribourg, Zürich 2010