01. Jan 2009 |

Angebot oder Nichtangebot?

Martin Beyeler, Angebot oder Nichtangebot?, Anmerkungen zu BGr. 2D_64/2008 vom 5. November 2008 (=BGE 134 II 297), in: Recht 2009, 34 ff.

⟵ Back to publications